Uittreksel uit het strafregister

Omschrijving

Een uittreksel uit het strafregister is een getuigschrift dat je opgelopen veroordelingen vermeldt. Vroeger heette dit een bewijs van goed gedrag en zeden.

Er bestaan drie modellen:

  • een model in toepassing van artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering = het vroegere model 1
  • een model in toepassing van artikel 596.2 van het Wetboek van Strafvordering = het vroegere model 2: voor een activiteit die onder opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
  • model in toepassing van artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering = nieuw model: voor een activiteit waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden bij wets- of verorderingsbepalingen zijn vastgesteld.

Aanvragen

Wie?

Je vraagt het uittreksel persoonlijk aan.

Wanneer?

Tijdens de loketuren of 24 op 24 als je het attest online opvraagt.

Hoe? 

Je vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis of online.

Je ontvangt het gevraagde attest uiterlijk 2 werkdagen na de aanvraag in je mailbox.

Vanaf 1 december 2023 bedraagt de aflevertijd voor een uittreksel uit het strafregister artikel 596.2 / model 2 (omgang met minderjarigen) 5 werkdagen. Gelieve het document tijdig aan te vragen.

Wat meebrengen?

Jouw identiteitskaart

Afhaling

Wie?

Je haalt het uittreksel persoonlijk op.

Een derde kan het uittreksel afhalen mits een geschreven volmacht van de aanvrager.

Wanneer?

Je hebt het uittreksel aangevraagd bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis:

  • Model 595 en 596.1: in de meeste gevallen, afhankelijk van je persoonlijk strafdossier, wordt het uittreksel onmiddellijk uitgereikt door de verantwoordelijke van de dienst Strafregister.
  • Model 596.2: vanaf 1 december 2023 bedraagt de aflevertijd uit het strafregister (omgang met minderjarigen) 5 werkdagen. Denk eraan dit tijdig aan te vragen.

Wat meebrengen?

Jouw identiteitskaart

 

Kosten

Een uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.