Sabam / Billijke vergoeding

Je organiseert een manifestatie en wil deze opluisteren met muziek uit het repertoire van aangesloten kunstenaars of uit het internationale repertoire.

Deze manifestaties  zoals  feesten, fuiven, concerten, filmvoorstellingen, quiz, voordrachten, sportieve en recreatieve manifestaties, harmonieën, feestmaaltijden, voertuigen met buitenluidsprekers kunnen onderhevig zijn aan auteursrechten.

Het auteursrecht (SABAM) is een uitgesteld loon van de auteur. De auteur ontvangt immers geen loon op het moment van de creatie, maar wel wanneer het resultaat in het openbaar wordt uitgezonden.

Naast de vergoeding die betaald wordt in het kader van SABAM,  is er soms ook een billijke vergoeding verschuldigd. Dit is een vergoeding bestemd voor de uitvoerders van de muziek.

Voor meer informatie:

SABAM

Billijke vergoeding