Subsidie voor straatfeest of wijkkermis

Wat?

Plan je een activiteit die de sociale contacten in je straat of buurt bevordert? Doen! Het gemeentebestuur  steunt je financieel, als je aan een aantal voorwaarden voldoet. 

Straatfeest?

Een straatfeest is een activiteit voor alle inwoners van één of meerdere straten of straatdelen die op 1 dag georganiseerd wordt. Vraag je subsidie aan met minimum 3 meerderjarige initiatiefnemers die in de betrokken buurt of straat gedomicilieerd zijn, maar niet op hetzelfde adres wonen.

Wijkkermis?

Een wijkkermis bestaat uit verschillende activiteiten die op verschillende dagen worden georganiseerd. Vraag je subsidie aan met minimum 3 meerderjarige initiatiefnemers die in de betrokken buurt of straat gedomicilieerd zijn, maar niet op hetzelfde adres wonen.

Voor wie?

Je woont in Lendelede

Voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dienen de organisatoren aan volgende criteria te voldoen:

  • Initiatieven ontplooien in een straat of wijk in Lendelede met het oog op het bevorderen van de sociale contacten binnen een bepaald gebied.
  • Een gebied bestaat uit één (deel van) straat of uit een aantal straten die geografisch met elkaar verbonden zijn.
  • Uitgesloten zijn privé-feesten, activiteiten met een zuiver commercieel karakter, schoolfeesten of feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter.
  • De initiatiefnemers moeten woonachtig zijn in en/of betrokken zijn met de betrokken straat of wijk in Lendelede
  • Het feest is een open initiatief voor alle inwoners uit de straat, of wijk … met aandacht voor mensen die door allerlei oorzaken misschien niet zelf de stap zetten (ouderen, jongeren, kansarmen, allochtonen, …).
  • Het feest wordt niet op een andere manier door de gemeente Lendelede financieel ondersteund.
  • De initiatiefnemers kunnen slechts één keer per jaar een toelage aanvragen voor de organisatie van een straat- of wijkkermis.
  • De organisatoren vermelden op alle publicaties het logo van de gemeente Lendelede of de medewerking van de gemeente Lendelede.

Hoe aanvragen?

Vul minstens 2 maanden vóór je activiteit onderstaand online aanvraagformulier in

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE STRAATFEEST / WIJKKERMIS

De cultuurdienst bespreekt je voorstel met het college van burgemeester en schepenen en laat je zo snel mogelijk weten of je aanvraag goedgekeurd is.

Bedrag?

  • 100 euro voor een straatfeest
  • 400 euro voor een wijkfeest

Reglement

Reglement subsidie voor straatfeest of wijkkermis