Wijzigen familienaam bij erkenning

Een kind dat geboren wordt uit een ongehuwde vrouw krijgt de familienaam van de moeder. Wanneer de biologische vader het kind erkent, hebben de ouders de keuze: het kind kan dan ofwel de familienaam van de vader krijgen ofwel verder de naam van de moeder dragen. Binnen een termijn van 1 jaar na de erkenning kunnen de ouders nog beslissen dat het kind de naam van de vader zal dragen. Indien de vader nog gehuwd is met een andere vrouw is de toestemming van zijn echtgenote nodig. Deze naamswijziging kan niet meer gebeuren wanneer het kind 18 jaar is. Dit moet dan gebeuren via Koninklijk Besluit (zie Naamswijziging).

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart van de ouders (eventueel ook van het kind)
  • afschrift geboorteakte van het kind