Afspraken met de kinderen

 • Telkens je naam opgeven bij aankomst op het speelplein.
 • Leg je kledij bij je eigen groep.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor z'n eigen spullen.
 • Naamteken de kledij.
 • Niemand mag tijdens de activiteit het speelplein verlaten zonder medeweten van de animator.
 • Bij het horen van het verzamellied gaan we ALLEN naar de verzamelplaats.
 • We houden het speelplein proper; er staan kindvriendelijke vuilnisemmers voor alle afval.
 • We vragen respect voor de animatoren, het materiaal en het terrein (struiken & planten).
 • Kinderen zijn niet toegelaten in de containers.
 • Gocarts en fietsjes blijven op de parking, niet op het speelplein.
 • Snoep hoort niet op het speelplein.
 • Kostbare materialen zoals GSM, MP3, gameboy, zakmes ... laten we thuis; het kan in beslag genomen worden door de verantwoordelijke en wordt aan de ouders terug bezorgd.
 • We houden het rustig over de middag in de kantine.
 • We verzorgen ons taalgebruik, zowel tegenover animatoren als tegenover vriendjes.
 • Zand hoort in de zandbak, water in het zwembad, gras op het grasplein.
 • Verwittig een animator of Kimberly als je je ergens pijn deed.
 • Heel tof als je groot bent... maar let op de kleintjes, die moeten nog groeien!