Woensdag 1 juli tot vrijdag 17 juli en maandag 10 augustus tot vrijdag 28 augustus

De speelpleinwerking gaat door in de zomervakantie van maandag 1 juli tot en met vrijdag 19 juli en van maandag 12 augustus tot en met vrijdag 30 augustus.
Eén maal per week is er ook een uitstap voorzien.