Subsidie voor jongerencursussen en kadervorming

Rechthebbenden
Leiders van jeugdverenigingen en begeleiders van het speelplein die vorming volgen.

Bedrag
Helft van de cursuskosten.

Voorwaarden

Cursus volgen ingericht door een erkende organisatie, waarbij een erkend attest behaald wordt van het Bestuur Jeugdwerk van de Vlaamse Gemeenschap.

Wat moet je meenemen?

Het attest dat je krijgt na de cursus wat bewijst dat je de cursus met goed gevolg hebt doorbracht.