Subsidie voor jongerencursussen en kadervorming

Rechthebbenden

Leiders van jeugdverenigingen en begeleiders van het speelplein die vorming volgen.

Bedrag

Helft van de cursuskosten.

Voorwaarden

Cursus volgen ingericht door een erkende organisatie, waarbij een erkend attest behaald wordt van het Bestuur Jeugdwerk van de Vlaamse Gemeenschap.

Bekijk het reglement

Wat moet je meenemen?

Het attest dat je krijgt na de cursus wat bewijst dat je de cursus met goed gevolg hebt doorbracht.