Attesten

De ziekenfondsen hebben standaardbrieven die vlot kunnen worden ingevuld. Bezorg dit document aan Kimberly tijdens de speelpleinwerking. Na de vakantie krijg je dit zo spoedig mogelijk ingevuld terug.

Fiscale attesten voor de speelpleinwerking zullen worden opgemaakt het jaar nadien. Deze attesten kan je zelf downloaden via de webshop.