Dagindeling

  • vanaf 7u30 kunnen kinderen terecht op Jakkedoe
  • 9u30: verzamelmoment, drankje, koekje, voorstelling programma
  • 11u30: oudsten gaan eten
  • 12u: kleuters gaan eten
  • 13u: inschrijving voor kinderen die in de namiddag aankomen
  • 14u: verzamelmoment, drankje, fruit, voorstelling programma
  • 16u: einde activiteit; vrij spel. Ouders kunnen hun kinderen ophalen
  • 17u30: alle kinderen zijn opgehaald. Animatoren bereiden de volgende dag voor