Dagindeling

  • vanaf 7u30 kunnen kinderen terecht op Jakkedoe - vrij spel
  • 9u: verzamelmoment, drankje, koekje, voorstelling en spelactiviteiten
  • 11u45: middagpauze
  • 13u: inschrijving voor kinderen die in de namiddag aankomen - vrij spel
  • 14u: verzamelmoment, stukje fruit, voorstelling en spelactiviteiten
  • 16u: einde activiteit; ouders kunnen hun kinderen ophalen
  • 17u30: alle kinderen zijn naar huis; animatoren bereiden de volgende dag voor