Aanvraagformulier plaatsen infoborden

GEGEVENS AANVRAGER
GEGEVENS ACTIVITEIT
De panelen mogen maximum 3 weken vóór de activiteit uitgehangen worden en worden ten laatste de eerste werkdag na de activiteit weggehaald. 
De gemeente Lendelede beschikt over een aantal gemeentelijke informatieborden, waar telkens drie inschuifpanelen kunnen bevestigd worden. Alle erkende gemeentelijke Lendeleedse verenigingen, adviesraden, onderwijsinstanties en gemeentelijke diensten kunnen gebruik maken van de gemeentelijke informatieborden.

De aankoop, het beschilderen, het herstellen en het stockeren van de panelen is ten laste van de gebruiker. De borden zijn niet te koop bij de gemeente en moeten zelf aangekocht en aangemaakt worden. Er wordt gewerkt met schuifpanelen van 0,60m op max. 2,44m. Deze panelen zijn gemaakt uit waterproof multiplex platen, eventueel van een andere materie, met een dikte van maximum 8 mm.

Het gebruik van deze gemeentelijke informatieborden moet schriftelijk aangevraagd worden bij de cultuurdiesnt, ten laatste 1 maand op voorhand. Deze beslist over de goedkeuring van de aanvraag; bij twijfel of discussie wordt de aanvraag doorverwezen naar het College van Burgemeester en Schepenen, die eigenmachtig beslist.

Het plaatsen en demonteren van de panelen gebeurt door de vereniging zelf. De panelen mogen maximum 3 weken vóór de activiteit uitgehangen worden en worden ten laatste de eerste werkdag na de activiteit weggehaald. Wanneer dit niet gebeurt, zal het College van Burgemeester en Schepenen de opdracht geven aan de gemeentelijke technische dienst om de panelen te verwijderen en dit op kosten van de eigenaar van de borden. Er wordt gebruik gemaakt van een zeshoekige inbussleutel van 6 mm. Geplaatste borden mogen niet door een andere gebruiker geplaatst of weggenomen worden. 

De datum van aanvraag bij de cultuurdienst bepaalt de voorrang bij het ophangen van de panelen. De aanvraag kan ingediend worden ten vroegste drie maanden vóór de activiteit.