Aanvraagformulier subsidie straatfeest - wijkkermis

INFORMATIE INITIATIEFNEMERS
Initiatiefnemer 1
Initiatiefnemer 2
Initiatiefnemer 3
De aanvraag moet gebeuren door minimum 3 meerderjarige initiatiefnemers die in de betrokken buurt of straat gedomicilieerd zijn, maar niet op hetzelfde adres wonen.
Wat?
Straatfeest of wijkfeest?
Een straatfeest is een activiteit voor 1 of meerdere straten of straatdelen die op 1 dag georganiseerd wordt.
Een wijkkermis bestaat uit verschillende activiteiten die op verschillende dagen worden georganiseerd. BELANGRIJK: Voor een wijkkermis moet ook nog de evenementenfiche worden ingevuld.
WAAR ZAL HET STRAATFEEST / DE WIJKKERMIS PLAATSVINDEN?
WANNEER?
Inlichtingen
Vraagt u een verkeersvrije zone aan?
Indien ja, vul dan onderstaande gegevens verder aan
Rekeningnummer + naam, adres rekeninghouder waarop de toelage gestort kan worden