Verzekering

De kinderen zijn verzekerd  voor lichamelijke ongevallen, ook op weg van en naar het speelplein. Schade aan tanden, brillen en kledij zijn niet verzekerd.

De verzekering op het speelplein duurt tot 17u30. Aangifte van een ongeval moet gebeuren op de dag zelf en dit voor 20u.

Documenten zijn te verkrijgen bij Kimberly en moeten opgehaald worden VOOR het bezoek aan de dokter.  Als wij niet op de hoogte gesteld werden van een ongeval kunnen wij achteraf geen dossier meer opstarten.