Aanleg voetpaden en boordstenen

Het voetpad voor je deur maakt deel uit van het openbaar domein. Er kan wel door de bewoners een aanvraag worden gedaan om, n.a.v. werken, het voetpad opnieuw aan te leggen.

Daar deze werken gebeuren op vraag van de bewoner zijn er ook kosten aan verbonden.

Daar het gemeentebestuur echter ook voordeel heeft bij een nieuw en veilig voetpad worden de kosten als volgt verdeeld:

De aanvrager/bewoner betaalt de werkuren  en het gemeentebestuur staat in voor de levering van de materialen (betonklinkers/tegels/boordstenen).

De kosten worden door de aannemer rechtstreeks aangerekend aan de aanvrager/bewoner.

Je kan je aanvraag:

  • Met de post opsturen naar gemeentebestuur Lendelede, Dorpsplein 1, 8860 Lendelede
  • Mailen naar info@lendelede.be
  • Doorbellen naar 051 33 63 00
  • Zelf komen doorgeven op het gemeentehuis