Groenblauwpeil

Groenblauwpeil

Hoe klimaatbestendig is jouw woning? Check je Groenblauwpeil!

We ondervinden allemaal hoe de klimaatverandering ons leven en de onmiddellijke omgeving beïnvloedt. Zorgt intense regen voor wateroverlast op jouw perceel? Zagen jouw gras en groenten in de moestuin er afgelopen zomer verdord uit? Daar kan je wat aan veranderen.

Via de tool Groenblauwpeil kom je te weten hoe klimaatbestendig jouw woning is. De website bevraagt zowel groene (beplanting, biodiversiteit, CO2-opslag...) als blauwe (waterinfiltratie, verharding...) aspecten van een woning of perceel en berekent voor beiden ook een aparte score. De blauwe score is gelinkt aan het regenwaterbeheer in je tuin. De groene score gaat dan weer over biodiversiteit, koolstofopslag, luchtkwaliteit en verkoeling.

Nadat je de score hebt berekend krijg je handige tips om de score van je tuin te verhogen, zoals het planten van (meer) bomen of het aanleggen van klinkers die regen doorlaten. Nieuw sinds dit jaar is dat je er ook concreet kan uitzoeken hoe groot je regenwaterput idealiter zou zijn, want dat verschilt per gezin. Met het opvangen van regenwater kunnen we niet alleen problemen in periodes van droogte vermijden, maar kan een gemiddeld gezin ook 50 procent besparen op de waterfactuur.

Heb je al maatregelen genomen om je woning klimaatbestendig te maken? Registreer dan op diezelfde website je acties en help mee om de doelstellingen van het Lokaal Energie en Klimaatpact te behalen.

Wil je het groenblauwpeil van jouw eigendom berekenen? Dat kan hier!