Wonen langs een waterloop

onbevaarbare waterlopen

Woon je aan een waterloop, bewerk je gronden aan de waterloop, ben je eigenaar langs een waterloop of start je een nieuw project op nabij een waterloop,... ?

Kortom... ben je een buur van een waterloop, weet dat hier een aantal regels zijn. Dit geldt in het bijzonder voor 'ingeschreven' waterlopen.

Ingeschreven waterlopen worden door de overheid beheerd en zijn nodig om het water af te voeren (maar vervullen ook nog heel wat andere functies). Ze zijn dus wel belangrijk.

Geoloket waterlopen

Hoezo, regels?

Hou ermee rekening dat niet alles kan of mag in de nabijheid van een waterloop. Je mag uiteraard niets doen dat de vrije doorgang van het water in de beekbedding zou belemmeren. De wetgever wil ook garanties dat regelmatig onderhoud aan de waterlopen kan uitgevoerd worden.  Daarom moeten de waterloop en zijn oevers altijd vlot toegankelijk zijn voor de waterbeheerder.  Ook de stabiliteit van de oevers verdient onze bijzondere aandacht. Daarom zijn er redelijk wat beperkingen in de onmiddellijke omgeving van een waterloop!  Link naar folder 'Zorg mee voor propere beken'

folder waterloop

Alle informatie kan je terugvinden op de website van de Provincie West-Vlaanderen o.a. over de watertoets (= verplicht instrument in de omgevingsvergunning of in de goedkeuring van een plan of programma). Daarnaast gelden in overstromingsgevoelige gebieden strenge bufferingsvoorwaarden om het waterlopenstelsel niet extra te belasten.