stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) doorgeven aan de koper.

De kost voor de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel bedraagt in onze gemeente € 50 per kadastraal perceel.  Een aanvrager dient slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel een gebouweenheid / gebouweenheden geregistreerd is / zijn.Vanaf 01.03.2023 kan u als professional uw aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundig uittreksel indienen via het gewestelijk Vasgoedinformatieplatform, een digitale toepassing die de afgifte van de uittreksels uniformiseert.  Voorlopig is het aanvragen via dit platform een inwerkfase, maar vanaf 01.01.2024 is het gebruik van dit platform verplicht.

De manier om stedenbouwkundige uittreksels aan te vragen hangt af van uw hoedanigheid:

• Notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de  IBOT-applicatie in uw eNotariaat

• Vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal

• Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar omgevingsloket@lendelede.be met vermelding van het adres en het kadastraal nummer.