Hemelwater- en droogteplan van Lendelede

Doordacht en toekomstgericht hemelwaterbeleid

Samen met Fluvius heeft het gemeentebestuur een hemelwater- en droogteplan opgesteld. Het document geeft een beeld over hoe er in Lendelede op lange termijn zal worden omgegaan met hemelwater.

Het plan bevat een ruimtelijke visie om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast te beperken en het grondgebied te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het plan brengt in kaart hoe het water afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en oppervlakken (her)gebruikt, geïnfiltreerd, geborgen en vertraagd afgevoerd kan worden. Met andere woorden: waar komt er ruimte voor water?

Het hemelwater- en droogteplan omvat een visie voor de volledige gemeente: zowel bewoond als niet-bewoond gebied. Er komen algemene principes en maatregelen aan bod, die op de publieke alsook private ruimte gericht zijn. Anderzijds wordt er eveneens ingezoomd op enkele specifieke en prioritaire deelzones van Lendelede. Het hemelwater- en droogteplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2023.

Je kan het plan hier bekijken: