Adviesorgaan voor cultuur

Het adviesorgaan voor cultuur is nauw betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. Zij geven advies aan het gemeentebestuur over culturele aangelegenheden zoals het cultuurbeleidsplan, het bepalen van straatnamen, de subsidieverdeling aan culturele verenigingen... Ook richten zij ondersteunende activiteiten in zoals kunsttentoonstellingen, Erfgoeddag, toneelprijzen, cultuurprijzen...

Secretaris