Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede (AGL)

De Oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Lendelede

In zitting van 22 september 2011 werd door de gemeenteraad van de Gemeente het AGL opgericht, met als doel ‘het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van de goederen, bestemd voor de uitvoering van taken van gemeentelijk belang, waarvan het eigenaar is of waarop het, ongeacht de rechtstechniek, van derden, met inbegrip van de gemeente, bepaalde gebruiksrechten heeft verkregen’. 

In dezelfde zitting werden de Statuten van het AGL door de gemeenteraad van de Gemeente goedgekeurd die definitief goedgekeurd werden door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering op 13 december 2011. De statuten werden gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 mei 2012 en goedgekeurd door de Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden op 4 september 2012. 

De Oprichtingsbeslissing en de Statuten werden door de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering goedgekeurd op 13 december 2011.

Besluitenlijst van de raad van bestuur van het AGL

Meerjarenplan, budgetwijzging en jaarrekening AGL