College van Burgemeester en Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Daardoor is het schepencollege verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.  Naast de uitvoering van opdrachten van gemeentelijk belang (vb. onderhoud van buurtwegen en waterlopen) is het schepencollege ook belast met de uitvoering van opdrachten van algemeen belang (vb. houden van de kiezerslijsten). In Lendelede hebben we één burgemeester en vier schepenen. De algemeen directeur maakt ook deel uit van het college van burgemeester en schepenen.

Sinds 1 januari 2019 is het college van burgemeester en schepenen eveneens het vast bureau van het OCMW. Vanuit deze hoedanigheid zijn zij verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de OCMW raad.