Verzoekschriften voor de gemeenteraad

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering. De verzoeker kan worden gehoord door de gemeenteraad.

Kosten

gratis

Extra informatie

Stap 1:

Aanvraag

Deze aanvragen dienen schriftelijk (per brief of per mail) bezorgd te worden zodat uw verzoek aan de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad toegevoegd kan worden.