Aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen

Aanvragen voor - inrichten wielerwedstrijden, evenementen, organisatie feesten, ... - activiteiten op de openbare weg - tijdelijke private ingebruikname van het openbaar domein - afwijkingen op het gemeentelijk politiereglement - aandenkens van de gemeente (bekers, prijzen, medailles, ...) dienen aan het college van burgemeester en schepenen gericht te zijn.

Voorwaarden

Opgelet: aanvragen voor wielerwedstrijden, evenementen of andere manifestaties moeten tijdig aangevraagd te worden! Zo kan alles uiteindelijk veilig verlopen. Tijdig = minstens 1,5 maand voor het evenement

Extra informatie

Stap 1:

Aanvraag

Deze aanvragen dienen schriftelijk (per brief of per mail) tegen de maandagavond bezorgd te worden zodat dit de woensdag nog in het schepencollege kan verwerkt worden