Bijzonder Comité Sociale Dienst

Elk OCMW heeft vanaf 2019 een (verplicht) bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Dit comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.

Het BCSD wordt verkozen door de OCMW raad en dit in vergadering aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad (4 januari 2019).

Het bijzonder comité neemt de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.

Het bekrachtigt de beslissingen van de voorzitter van het BCSD in dringende gevallen. Het betreft de beslissingen van de voorzitter genomen tot dringende hulpverlening in dringende gevallen en binnen de perken bepaald door het huishoudelijk reglement van het BCSD.

Bijzonder Comité Sociale Dienst 2023