Gemeenteraad

De gemeenteraad van Lendelede bestaat uit 17 rechtstreekse verkozen leden. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente.

In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is.

Daarnaast dient de raad te beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat hem door de hogere overheid wordt opgedragen.

Ook de burgemeester en de schepenen maken deel uit van de gemeenteraad en nemen deel aan de zittingen.

De algemeen directeur verzorgt de notulering.

Sedert 1 januari 2019 zijn de leden van de gemeenteraad tevens lid van de OCMW raad.

De voorzitter van de gemeenteraad is tevens voorzitter van de OCMW raad.