Afvalophaling aan huis

De afvalophaling wordt georganiseerd door de intercommunale IVIO waarvan de gemeente Lendelede deel uit maakt. De ophaling gebeurt als volgt:

 Restafval:  wekelijks
 PMD:  tweewekelijks
 Papier & Karton:  1 maal per maand
 Grof huisvuil:  op afroep, inschrijven via IVIO
 Groenafval:  inschrijven via IVIO

De ophaalkalender is gratis verkrijgbaar bij de milieudienst. Voor een digitale versie, surf naar www.ophaalkalender.be of download de app voor op uw smartphone of tablet.