Beheerraad bibliotheek

Tot de taken van de beheerraad behoren:

  • het formuleren van voorstellen in verband met de begroting van de bibliotheek
  • het opmaken van het programma van de activiteiten, die de bib jaarlijks organiseert
  • het goedkeuren en evalueren van het jaarverslag en de werkingscijfers
  • het aanpassen en wijzigen van reglementen
  • het verstrekken van advies i.v.m. materies rond de bibliotheek

Voorzitter

Secretaris