Bodem

Wilt u gronden overdragen door de verkoop van uw grond, woning en/of bedrijf? Dan moet u eerst bij de OVAM een bodemattest aanvragen voor het afsluiten van de overeenkomst. Zo wordt uw potentiële koper geïnformeerd over de bodemkwaliteit.

Op de website van de OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, vindt u alles over overdrachten en bodemattesten.

Samen met de bodemsaneringsdeskundigen en de gemeenten, brengt de OVAM via het Grondeninformatieregister (GIR) alle (mogelijke) bodemverontreinigingen in kaart.  Deze gegevensbank speelt een belangrijke rol in de bescherming van een gezonde en propere bodem. Het bodemattest, hetgeen de verkoper van een grond moet voorleggen, is een uittreksel van het GIR. Als er op de grond activiteiten zijn of waren die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld een benzinestation of een oude stortplaats, moet de verkoper voor de verkoop  eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren op deze risicogrond. Zo komen we te weten of die grond verontreinigd is. In het GIR gaat de OVAM ook alle informatie over de bodemkwaliteit uit dossiers van bodemonderzoeken en -saneringen verzamelen. Zo zijn kandidaat-kopers goed geïnformeerd over eventuele risico's die ze lopen.

Als u een grond verwerft, bent u dus wettelijk beschermd.  Via een aanvraag krijgt u van de OVAM een bodemattest van een grond. Dat attest vermeldt de gegevens die de OVAM in het grondeninformatieregister over die grond hebben. Zijn er over een bepaalde grond geen gegevens beschikbaar? Dan vermeldt het bodemattest dat ook.

Aarzel niet de milieudienst te contacteren bij vragen.