Glasbollen

Er zijn in de Lendelede op 6 verschillende locaties glasbollen opgesteld. Een overzichtsplan kan u hier terugvinden.

De glasbollen worden op zeer regelmatige tijdstippen geledigd, maar valt het al eens voor dat de glasbol helemaal vol is op het ogenblik dat u net uw glasafval wou deponeren, zet het dan niet naast de glasbol, maar kom later nog eens langs of ga naar een andere glasbol. Verwittig eventueel de milieudienst. Als u uw glas meebrengt in dozen of zakken, laat deze dan a.u.b. niet achter bij de glasbol. Vergeet niet dat het achterlaten van afval als sluikstorten wordt beschouwd en kan worden beboet.

Gebruik de glasbollen tijdens de opgegeven uren (dus  tussen 20u 's avonds en 8u ’s morgens). Respecteer de rust van de omwonenden.

Sorteer het glas op kleur, zoals aangegeven op de glasbol.Dit is zeer belangrijk voor de verdere werking van het glas. De ophaalwagens zijn verdeeld in 2 compartimenten. Wanneer de glasbollen geledigd worden, vallen de verschillende kleuren in de juiste vakken, wit bij wit en gekleurd bij gekleurd. Bij het afleveren van glas bij de sorteerinstallatie blijven de kleuren ook gescheiden, daar enkel uit wit glas, opnieuw wit glas kan gemaakt worden. Gekleurd glas dient voor de productie van gekleurd glas.