Het Patrijzenbos

Lendelede bezit een stuk bos van 549,88 are. Dit domeinbos “Patrijzenbos”, ook het Geboortebos genoemd in de volksmond, is toegankelijk voor het publiek.

Het gebied werd door de gemeente opgekocht in 1998 om er een groene zone van te maken. Van 1998 tot in 2000 plantte het Agentschap Natuur en Bos (ANB) hier, geheel volgens de nieuwe inzichten, een gemengd loofbos. Op een ander deel creëerde de gemeente er in 2001 en 2002 een geboortebos. Na jaren van ongestoord groeien onder toezicht van het Agentschap Natuur en Bos is het bos uiteindelijk officieel geopend op 7 mei 2011 door de Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, de Gouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne en het gemeentebestuur. Vanaf dan kreeg het de officiele naam "het Patrijzenbos".

Verloren lopen in het bos is vrijwel onmogelijk. Wie toch een kaartje wenst kan dit hier raadplegen.



Sinds oktober 2017 is het Patrijzenbos een echt speelbos!

Tot voor kort kon je enkel tijdens de zomermaanden gebruik maken van het Patrijzenbos als speelbos. Maar in de zomermaanden zijn de jeugdverenigingen niet actief. De gemeente Lendelede wou hier verandering in brengen en stelde een aangepast toegankelijkheidsreglement op.

Begin oktober 2017 heeft het Agentschap Natuur en Bos het nieuw toegankelijkheidsreglement voor het Patrijzenbos goedgekeurd. In het reglement staat specifiek vermeld dat kinderen en hun begeleiders of jeugdwerkers zich buiten de wegen mogen begeven om te spelen. In die speelzone, die het volledige Patrijzenbos omvat, mag het dood hout als speelhout worden gebruikt. Je vindt er geen materiële speeltoestellen. Het is de aanwezige natuur, zoals dode takken, omgevallen bomen, natuurlijke glooiingen, die inspireert tot spelen. Het reglement kan u hier raadplegen: 20171004_def_reglement.pdf

Op die manier hopen we onze jeugd warm te maken om te ravotten in de natuur. Het is nodig aangezien we behoren tot de bosarmste regio van het land!

Je kan het Patrijzenbos bereiken via de Kuurnsestraat. Het ligt op wandelafstand van het centrum en kan zelfs grotendeels via trage wegen bereikt worden. 

Wenst u een activiteit te organiseren in of rond het Patrijzenbos? Neem dan contact op de milieudienst. Er moeten namelijk afspraken gemaakt worden met de boswachter wat wel of niet kan.