Aanvraag inname openbaar domein (verhuis, container, evenement,...)

Aanvraag parkeerverbodsborden / signalisatie

Ga je verhuizen, leveren ze je nieuwe meubels of moet je dak hersteld worden? Als een vrachtwagen of stelling voor je huis op het openbaar domein (voetpad, straat, parkeerplaatsen...) zal geplaatst worden, moet je dit aanvragen.

De parkeerverbodsborden vraag je aan bij de Dienst mobiliteit via onderstaand formulier.

Hou wel rekening met volgende voorwaarden:

  • Vraag de vergunning minimum 10 werkdagen op voorhand aan. Alleen zo kan de Dienst mobiliteit garanderen dat de aanvraag tijdig verwerkt is.
  • De verkeersborden moeten, tijdens de openingsuren, door de aanvrager afgehaald worden bij de Dienst mobiliteit Lendelede (Spoelwielenlaan 12).
  • De borden moeten minstens 24 uur op voorhand geplaatst te worden
  • Wanneer de werken uitgevoerd worden door een zelfstandige, moet hij/zij zelf instaan voor de verkeersborden. Die borden worden niet meegegeven vanuit de gemeente of politie Lendelede. De zelfstandige moet wel een aanvraag indienen bij de Dienst mobiliteit.
  • De verkeersborden moeten worden teruggebracht naar de Dienst mobiliteit, na het einde van de werken.
  • Indien de borden niet teruggebracht worden 2 weken na de einddatum van de vergunning dan zal de kost van de materialen aangerekend worden aan de persoon die de vergunning heeft aangevraagd.
  • Ophalen en retourneren van de verkeersborden kan iedere vrijdag tussen 10u00 en 11u30.
  • Neem direct na plaatsing een foto van de parkeerverbodszone afgebakend met de borden , zorg er hierbij voor dat de kentekens van de geparkeerde voertuigen duidelijk leesbaar zijn. Daarna maakt u deze foto's met de kentekens + de vergunning over aan de politie via 1701@pzvlas.be

Plaatsen container op openbaar domein

Als je tijdens het uitvoeren van werken een container wil plaatsen op openbaar domein, dan moet je hiervoor een aanvraag indienen bij de Dienst mobiliteit. Dit kan aan de hand van onderstaand formulier. De vergunning wordt gemaild naar het opgegeven mailadres of je kan die persoonlijk afhalen tijdens de openingsuren bij de Dienst mobiliteit in Lendelede.

Klik hier: aanvraag inname openbaar domein

De aanvraag voor een inname openbaar domein verloopt enkel via het digitaal platform van Eaglebe. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer jouw aanvraag volledig en goed werd ontvangen. Je kunt een account aanmaken om vergunningen aan te vragen.

Handleiding voor het invullen van het formulier

 

Contact