Politieverordeningen

Deze pagina bevat alle politieverordeningen en verkeersreglementen goedgekeurd door de gemeenteraad van Lendelede.

Algemene reglementen

Algemene politieverordening Lendelede (GR 25.03.2021) 

Bijzondere politieverordening Lendelede (GR 25.10.2018)

Reglement ambulante activiteiten (GR 28.12.2008)

Wijzigingen

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een fietszone in het centrum van Lendelede (GR 24.06.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het toelaten van de rechtsafslagbeweging voor fietsers bij het rode en oranjeverkeerslicht op het kruispunt Hulstemolenstraat en de Rijksweg (N36) (GR 27.05.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het toelaten van de rechtsafslagbeweging voor fietsers bij het rode en oranjeverkeerslicht op het kruispunt Rozebeeksestraat – Meikapelstraat en de Rijksweg (N36) (GR 27.05.2021)

Vaststellen reglement voor de inrichting van speelstraten (GR 27.05.2021)

Wijzigen van de algemene politieverordening  (GR. 25.03.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van éénrichtingsverkeer op het Burg. R. Vandemaeleplein  (GR. 25.03.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een zone 30 in de Ingelmunstersestraat  (GR. 25.03.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het invoeren van een zone 30 in de Pastoor De Beirstraat  (GR. 25.03.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijziging op het kruispunt Beukenlaan - Wilgenlaan (GR. 25.03.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijzigingen op de onderscheiden kruispunten op het Dorpsplein  (GR. 25.03.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijzigingen op de onderscheiden kruispunten van de Ingelmunstersestraat  (GR. 25.03.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijziging op het kruispunt Kasteelstraat - 't Gangske  (GR. 25.03.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijzigingen op de onderscheiden kruispunten van de Kuurnsestraat  (GR. 25.03.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijzigingen op de onderscheiden kruispunten van de Langemuntelaan  (GR. 25.03.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijziging op het kruispunt Nieuwstraat – Dahliastraat  (GR. 25.03.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijzigingen op de onderscheiden kruispunten van de Oudstrijderslaan  (GR. 25.03.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijziging op het kruispunt Pastoor De Beirstraat – ’t Gangske  (GR. 25.03.2021)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende de voorrangswijzigingen op de onderscheiden kruispunten van de Rozebeeksestraat  (GR. 25.03.2021)

Wijzigen algemene politieverordening (GR 28.01.2021)

Vaststellen van het aanvullend reglement op het wegverkeer over kort parkeren (GR 22.10.2020)

Wijziging van de algemene politieverordening (GR 28.05.2020)

Wijzigen van de algemene politieverordening (art. 179 bis: verlengen periode voor plaatsen terrassen aan horecazaken) (GR 20.02.2020)

Vaststellen van een gemeentelijk aanvullend reglement betreffende het invoeren van een parkeerverbod op de achterliggende parking voor de chirolokalen in de Pastoor De Beirstraat te Lendelede (telkens op zondag) (GR 20.02.2020)

Principiële toestemming tot het gebruik van bodycams/dashcams door de Politiezone VLAS(GR 22.12.2018)

Wijzigen algemene politieverordening (GR 25.10.2018)

Wijzigen van de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen (GR 25.10.2018)

Wijzigen van het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie en de uitoefening van ambulante activiteiten (GR 25.10.2018)

Wijzigen van het gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten

(GR 25.10.2018)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement inzake het inrichten van een fietsstraat in de Kasteelstraat en de Sint Jozefstraat (GR 28.06.2018)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement inzake het inrichten van twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op het Burgemeester Vandemaeleplein (GR 25.01.2018)

Wijziging algemene politieverordening (GR 21.12.2017)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het aanbrengen van een zebrapad aan Rodemont, Steuren Ambacht, De Vierschaar, Hoog Einde en de Knok, dit in aansluiting met de Langemuntelaan (GR 28.09.2017)

Vaststellen aanvullend politiereglement naar aanleiding van het invoeren van de snelheidsbeperking in de Tarwelaan (GR 28.09.2017)

Vaststellen aanvullend verkeersreglement betreffende het uitbreiden van de onderbroken aslijn die rijstroken aanduidt in de Hulstemolenstraat (GR 28.09.2017)

Aanvullend politiereglement inzake invoeren van een zone 30 ter hoogte van het Centrum Deeltijds Onderwijs in de Ingelmunstersestraat (GR 23.02.2017)

Invoeren_parkeerkaart (GR 24.11.2016)

Aanvullend politiereglement inzake parkeerverbod_in "Vlasfabriekspad" (GR 27.10.2016)

Aanvullend politiereglement inzake parkeerverbod_vlasfabriekspad_(GR 26.05.2016)

Zonaal snelheidsverbod (GR 19.11.2015)

Wijziging politieverordening foetusweide (GR 24.09.2015)

Aanvullend politiereglement inzake het invoeren van een zonaal snelheidsverbod 30-50-70 (GR 18.06.2015)

Protocolakkoord GAS gemengde inbreuken (GR 18.12.2014)

Addendum protocolakkoord GAS gemengde inbreuken (CBS 27.01.2016)

Bijzonder politieverordening betreffende GAS voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende verkeersborden C3 en F103 (GR 18.12.2014)

Algemene politieverordening - toevoegen van artikel 159 quinquies (GR 18.12.2014)

Wijzigen algemene politieverordening - textielinzameling (GR 16.10.2014)

Verkeersreglement Winkelsestraat (GR 15.05.2014)

Politiereglement betreffende begraafplaatsen (GR 24.04.2014)

Politiereglement Harelbeeksestraat (GR 20.03.2014)

Verkiezingen 25.05.2014 - Politiebesluit Gouverneur (10.02.2014)

Politieverordening Ronde van Vlaanderen 2014 (GR 14.01.2014)