Premie aankoop compostvat of -bak

Omschrijving van de toelage

Deze premie wordt toegekend aan de mensen die een tuincompostvat of -bak kopen om aan thuiscomposteren te doen.

Wie komt in aanmerking?

Alle personen die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Lendelede kunnen aanspraak maken op de premie voor de aankoop van tuincompostvaten of -bakken. Iedereen komt slechts 1 maal in aanmerking voor deze premie.

Welke voorwaarden worden gesteld?

Er kan composteermateriaal aangekocht worden bij de milieudienst. Indien u het materiaal gaat kopen in een winkel moet een kopie van het aankoop- of betalingsbewijs toegevoegd worden. Indien het dossier niet volledig is zal het niet behandeld worden. Het aankoop- of betalingsbewijs mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Bijdrage van de toelage

De premie bedraagt 50% van de aankoopwaarde van een compostvat of -bak met een maximum van 35 euro.  Wanneer het een aankoop van een gemeentelijk verdeeld compastvak of -bak bedraagt, kan er maximaal 14 euro voor een vat (met beluchtingsstok) of 35 euro voor een bak terugbetaald worden. Al het overige materiaal wordt niet gesubsidieerd.

Hoe aanvragen?

Om van deze premie te kunnen genieten moet het aanvraagformulier ingediend worden bij de milieudienst samen met de verplichte bijlage. Wanneer het dossier in orde is wordt het doorgegeven aan de technische dienst voor de levering van het gekochte materiaal (bij een gemeentelijk verdeeld compostvat of -bak). Daarna gaat het dossier naar de financiële dienst voor de uitbetaling van de premie.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 28.06.2018