Premie aankoop compostvat of -bak

Omschrijving van de toelage

Deze subsidie wordt toegekend aan de mensen die een compostvat, –bak of aanbouwmodule kopen om aan thuiscomposteren te doen.

Wie komt in aanmerking?

Alle personen die gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de gemeente Lendelede kunnen aanspraak maken op de subsidie. Per gezin wordt slechts één compostvat of -bak of aanbouwmodule betoelaagd om de 10 jaar.

Welke voorwaarden worden gesteld?

Het materiaal kan aangekocht worden bij de milieudienst. Indien u het materiaal gaat kopen in een winkel moet een kopie van het aankoop- of betalingsbewijs toegevoegd worden. Indien het dossier niet volledig is zal het niet behandeld worden. Het aankoop- of betalingsbewijs mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van de aanvraag.

Bijdrage van de toelage

De subsidie bedraagt 50% van de aankoopwaarde van een compostvat, -bak of aanbouwmodule met een maximum van 35 euro.

Hoe aanvragen?

Om van deze subsidie te kunnen genieten moet het aanvraagformulier ingediend worden bij de milieudienst samen met het aankoopbewijs. Wanneer het dossier in orde is wordt het doorgegeven aan de technische dienst voor de levering van het gekochte materiaal (bij een gemeentelijk verdeeld materiaal). Daarna gaat het dossier naar de financiële dienst voor de uitbetaling van de premie.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 15.12.2022