Premie herbruikbare luiers

Omschrijving van de toelage

Deze premie wordt toegekend aan gezinnen die wensen te investeren in de aankoop van herbruikbare luiers.

Wie komt in aanmerking?

Alle gezinnen en alleenstaanden, ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister, met kinderen tot drie jaar.

Welke voorwaarden worden gesteld?

Bij het aanvraagformulier moet een kopie van de factuur of het aankoopbewijs zitten. Indien de baby nog niet geboren is moet er eveneens een attest van de dokter bijgevoegd worden.

Bijdrage van de toelage

De premie bedraagt de helft van de kostprijs met een maximum van € 125

Hoe aanvragen?

Om van deze premie te kunnen genieten moet het aanvraagformulier ingediend worden bij de milieudienst samen met de verplichte bijlagen. Na goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen zal formulier doorgegeven worden aan de rekendienst voor de uitbetaling van de premie.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 17.12.2009