Belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren van verhuren van voertuigen met bestuurder