Riolering

Als burger staat u er misschien niet bij stil maar het afvalwater dat u loost moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. Voor deze behandeling zijn er grofweg 2 opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de rioolbeheerder of het gewest in voor verdere zuivering ofwel bent u verplicht dit zelf te doen.

Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin u woont. Voor Lendelede zijn er slechts 9 plaatsen waar een IBA of individuele behandeling van afvalwater moet geplaatst worden.

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente Lendelede en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in 2008.

Per zuiveringszone zijn wij als gemeente, Fluvius als rioolbeheerder en u als burger verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn per actor en per zone terug te vinden op dit Geoloket van de VMM.