Ruimen van beken en grachten

In Lendelede hebben we, zoals overal, beken en grachten die onze gemeente doorkruisen!

De straatgrachten worden onderhouden door én Fluvius (vuilwatergrachten) én het gemeentebestuur (technische dienst openbare werken).

Let wel: enkel de ‘openbare’ grachten worden door het gemeentebestuur onderhouden, d.w.z. gekuist en gereit!

Private grachten, grachten die niet vermeld staan op de Atlas der Waterlopen dus, moeten door de aangelanden worden onderhouden.

De Hazebeek, een waterloop van 2e categorie wordt onderhouden en in stand gehouden door de provincie.

Om te weten onder welke categorie je straatgracht valt, kan je dienst grondgebiedszaken raadplegen.

 

Je kan je melding/vraag ook sturen:

  • Met de post opsturen naar gemeentebestuur Lendelede, Dorpsplein 1, 8860 Lendelede
  • Mailen naar info@lendelede.be of via de website het formulier ‘melding aan de gemeente’ invullen
  • Doorbellen naar 051 33 63 00 of 051 31 67 05
  • Zelf komen doorgeven op het gemeentehuis