Schattingscommissie

Schattingscommissie met het oog op vaststelling uitzonderlijke schade aan teelt

Wat?

Een gemeentelijke commissie die op vraag van de landbouwer schade aan landbouwteelten vaststelt.

Wanneer kan ik beroep doen op de schattingscommissie?

Door weersomstandigheden zoals hevige wind en regenbuien, wateroverlast e.d. is er schade aan landbouwgewassen ontstaan of vermoedt u dat er schade zal ontstaan.

Hoe kan ik beroep doen op de schattingscommissie?

Zodra u vermoedt dat het weer schade veroorzaakt aan uw gewassen, vult u het meldingsformulier voor vaststelling van schade in en bezorgt u dit aan de milieuambtenaar:

Grondgebiedszaken - Milieudienst

Elvire Vanysacker

051 33 63 05 – milieudienst@lendelede.be

U kunt hier het meldingsformulier tot vaststelling van de schade vinden:

Meldingsformulier

In de periode tussen het maken van de afspraak en het bezoek van de schattingscommissie laat u de teelten ongemoeid.

Hoe wordt de schade vastgesteld? 

Er zijn 2 vaststelling nodig om de schade vast te stellen:

Een 1e vaststelling:

 • gebeurt zo snel mogelijk na het veroorzaken van de schade
 • er wordt een proces-verbaal van vaststelling van de oorzaak van de schade opgemaakt
 • er wordt in het proces-verbaal van vaststelling opgenomen wanneer de schade werd veroorzaakt
 • indien mogelijk wordt reeds vastgesteld hoeveel schade er werd veroorzaakt

Een 2e vaststelling :

 1. gebeurt bij de oogst van de beschadigde teelten
 2. er wordt een proces-verbaal van 2e vaststelling opgemaakt
 3. er wordt in dit proces-verbaal een definitief schadepercentage opgenomen

   

Welke informatie heb je nodig bij de vaststelling van de schade?

Zie formulier 'aanvraag bezoek schattingscommissie land- en tuinbouw'. Perceelnummer verzamelaanvraag, locatie van de teelt, aard van de teelt, oppervlakte van het perceel, geraamde schade. Een kopie of uittreksel  uit de verzamelaanvraag van de getroffen percelen zijn wenselijk.  

Wie zijn de leden van de schattingscommissie?

 • Ministerie van Financiën, Controle personenbelasting, Kortrijksestraat 2, 8530 Harelbeke
 • Agentschap Landbouw en Visserij, Baron Ruzettelaan 1, 8310 Assebroek
 • Schepen van Landbouw, de heer Bernard Fonteyne
 • Expert landbouwer, de heer Frans Debode
 • Expert landbouwer voor departement Landbouw & Visserij, de heer Luc Dendauw

Tips

Neem foto's kort nadat de schade is veroorzaakt en eventueel van de evolutie van de schade.