Sneeuw- en ijzelbestrijding

Van eind november tot eind maart doet de gemeente aan "gladheidsbestrijding".

Het is niet de bedoeling om alle wegen te strooien. In woonwijken bijvoorbeeld waar er weinig verkeer is en veel jonge gezinnen wonen is er voornamelijk bestemmingsverkeer en weinig doorgaand verkeer. Bij sneeuw of ijzel is de impact er dan ook eerder beperkt. In deze straten strooien we niet en gunnen we de kinderen vooral veel sneeuwpret.

Bij gladheidsbestrijding proberen wij er wel voor te zorgen dat bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning een bestrooide weg ontmoeten.

Waar strooien wij?

Bij weertype geel (ochtendkoude met kans op rijm- of ijzelplekken) wordt vanaf 4.30 uur 's morgens op locaties gestrooid die door hun oriëntatie gladheidsgevoelig zijn. Dit zijn zowel gevaarlijke plekken op fietswegen of gewone wegen. Voor wegen komt dit in praktijk neer op bruggen, viaducten en gevaarlijke bochten.

De medewerkers volgen het weerbericht op de voet. Als er winterse neerslag voorspeld wordt, gaan ze over tot strooien (zowel overdag als 's nachts). Er zijn 2 strooiroutes:

1ste strooiroute:

  • de wegen gevolgd door het openbaar vervoer
  • de wegen van groot verkeer

Pas als die eerste route volledig is afgewerkt en veilig is gaan we over tot de tweede strooiroute. De eerste strooiroute moet soms verschillende beurten krijgen voor we kunnen overgaan tot het strooien van de tweede route.

2de strooiroute:

  • verbindingswegen met druk verkeer
  • schoolomgevingen
  • bedieningswegen van wijken
  • matig drukke wegen doch gladheidsgevoelig

Haal hier het strooiparcours op:

Strooiroutes.pdf

Voor de vaste strooiroutes doet gemeente Lendelede een beroep op een externe aannemer via een contract. De aannemer is hiervoor uitgerust en kan opgeroepen worden door de gemeente, door AWV of de politie (indien nodig). Als het nodig is, springt de gemeente bij met de kleine strooier om de andere straten te strooien.   

Stoep is eigen verantwoordelijkheid !

  • Het is bij politieverordening bepaald dat elke burger verplicht is de stoep voor zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. In een appartementsgebouw of studentenhuis maak je hierover dus het best duidelijke afspraken met de medebewoners. De stoep moet over minimum één meter breedte volledig ijs- en sneeuwvrij zijn. Alle overtollige sneeuw en ijs kan je ophopen langs het voetpad. Veeg het NIET op het fietspad. Zorg er wel voor dat je de rioolputten vrij laat. Je strooit het best met zout om de veiligheid van de voetgangers optimaal te verzekeren. Doe je dit niet, dan riskeer je een gemeentelijke administratieve sanctie. Vindt er bovendien voor je woning een glijpartij plaats, dan zal jouw familiale verzekering de schade moeten vergoeden.
  • Lukt het je niet om je eigen stoep schoon te vegen? Ben je zorgbehoevend en kan je bovendien geen beroep doen op buren, vrienden of familie, dan is de sneeuwtelefoon een oplossing. Een vrijwilliger ruimt sneeuw op het voetpad langs de openbare weg en de paadjes rond het huis. Er wordt niet gewerkt op feestdagen en tijdens het weekend. Kostprijs: 3 euro per half uur, contant te betalen aan de vrijwilliger. Sneeuwtelefoon: 051 30 31 31 - Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8u tot 12u en van 13u tot 17u. Op vrijdag tot 16u.

Meldingen

Voor meldingen over gladheid kan je altijd terecht bij de politie.

Bij aankomend vriesweer en bijkomende sneeuwval kunnen in de loop van de dag bijkomende fietspaden, op basis van bijkomende meldingen, bestrooid worden. Voor wegen gaat de gemeente enkel in uitzonderlijke situaties en na afwerkingen van alle strooiroutes over tot het strooien van bijkomende straten.

Strooizout

De gemeente stelt geen strooizout ter beschikking. Voor de aankoop van strooizout verwijzen wij je naar de doe-het-zelf zaken, supermarkten of gespecialiseerde bedrijven.