Structuurplannen

Ruimtelijke ordening zorgt voor een zo goed mogelijke invulling van ons landschap en de omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende maatschappelijke factoren.

De laatste jaren probeert men onze ruimtelijke ordening te ondersteunen door een doordachte visie. Die visie wordt weergegeven in structuurplannen. Ondanks de misleidende benaming structuur'plan' gaat het hier in de eerst plaats om veel tekst waarin bepaalde normen, vooruitblikken, analyses en dergelijke een brede basis zijn alvorens een uitvoeringsplan (RUP) kan opgemaakt worden. 

De diverse structuurplannen zijn subsidiair, d.w.z. dat het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ondergeschikt is aan het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, dan op zijn beurt ge├źnt is op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Vlaams structuurplan

Provinciaal structuurplan 

Gemeentelijk structuurplan