Verlagen van boordstenen

Zijn de boordstenen ter hoogte van jouw garage of oprit te hoog en ondervind je hierbij hinder bij het in- en uitrijden?

Richt daarvoor een vraag tot het verlagen van boordstenen naar het gemeentebestuur. In vele gevallen dient ook het voetpad heraangelegd te worden, daar de helling van het voetpad volledig wijzigt!!

De kosten voor het verlagen van de boordstenen en de heraanleg van het voetpad worden door de aannemer rechtstreeks aangerekend aan de aanvrager/bewoner.

Bij het ontbreken van enkele tegels (door bvb. beschadiging), worden deze ter beschikking gesteld van het gemeentebestuur.

Zijn er toevallig herstellingswerken aan de voetpaden in uw straat, dan dient u enkel in te staan voor de meerkost van het verlagen van de borduren.

Het eigenlijk herstel van het voetpad is dan ten laste van de  gemeente.

Sowieso dient de uitvoering steeds te gebeuren na goedkeuring in het schepencollege en in overleg met de verantwoordelijke van de technische dienst.

Je kan je aanvraag:

  • Per post opsturen naar gemeentebestuur Lendelede, Dorpsplein 1, 8860 Lendelede
  • Mailen naar info@lendelede.be
  • Doorbellen naar 051 33 63 00
  • Zelf komen doorgeven op het gemeentehuis