Beheersorgaan GC Lendelede

Het beheersorgaan beschikt over adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten,…) en het beleidsplan i.v.m. de onderdelen over het gemeenschapscentrum.

Voorzitter

Secretaris