Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn van Lendelede bestaat uit 17 rechtstreekse verkozen leden. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente.
Sinds 1 januari 2019 zijn de leden van de gemeenteraad tevens lid van de  raad voor maatschappelijk welzijn.
De voorzitter van de gemeenteraad is tevens voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Ook de leden van het vast bureau maken deel uit van de  raad voor maatschappelijk welzijn en nemen deel aan de zittingen.
De algemeen directeur verzorgt de notulering.

Naast de  raad voor maatschappelijk welzijn is er ook een Bijzonder Comité Sociale Dienst.