Composteren bij je thuis

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval kunnen we zelf verwerken, het groente-, fruit- en tuinafval.

Dit zogenaamde 'gft-afval' maakt de helft uit van al het huishoudelijk afval. Door het thuis te verwerken tot compost, halveert u niet alleen uw huisvuilzak, maar bekomt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verscheidene manieren: het compostvat, de compostbak, de composthoop of de wormenbak.

Voor meer informatie rond thuiscomposteren verwijzen we graag door naar de website van Vlaco  of neem contact op met de milieudienst. In de gemeente zijn een aantal Kringloopkrachten actief die u maar al te graag laten kennismaken met de wereld van het composteren.

Composteren zorgt ervoor dat de afvalberg aanzienlijk verkleind. Een goede reden dus om de aankoop van composteermateriaal te stimuleren met een premie. Klik door naar de premie voor meer informatie.

Zie ook

Premie aankoop compostvat of -bak