Gezins- en welzijnsraad

De gezins- en welzijnsraad behartigt de gezins- en welzijnsbelangen van en voor de inwoners van de gemeente door:

  • het geven van adviezen omtrent deze materies op vraag van het gemeentebestuur en/of OCMW
  • het formuleren van adviezen en aanbevelingen aan het gemeentebestuur en/of OCMW op initiatief van de raad zelf
  • het nemen van initiatieven op vlak van het algemeen welzijn
  • het stimuleren van initiatieven die door andere verenigingen en personen worden genomen

Vergaderfrequentie: maandelijks

Voorzitter

Secretaris