Jeugdraad

De jeugdraad is een gemeentelijke adviesraad die beleidsvoorbereidend en beleidsadviserend werkt. Hiertoe stellen zij in samenwerking met de jeugddienst een jeugdbeleidsplan op. Ze werken met kleine werkgroepen aan verschillende thema's zoals speelpleintjes, kinderactiviteiten, enz. Daarnaast geven zij advies aan het schepencollege over de subsidies voor de erkende jeugdverenigingen.

Voorzitter

Secretaris