Belasting op leegstand

Vaststellen van een gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister voor de periode 2020-2025.

Wijzigen van het gemeentelijk belastingreglement d.d. 19.12.2019 (uitzondering ingevolge coronamaatregelen) - GR 30.04.2020

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 19.12.2019

Gemeentelijk reglement inventarisatie 19.12.2019