Retributie betreffende de tussenkomsten van het gemeentepersoneel aan het gemeentelijk patrimonium

Retributiereglement betreffende de tussenkomsten van het gemeentepersoneel ten gevolge van schade of vervuiling of werken voor derden aan het gemeentelijke patrimonium voor de periode 2020-2025.

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 19.12.2019