Seniorenraad

De seniorenraad komt regelmatig bij elkaar om de problematiek van de ouderen en vergrijzing in de maatschappij te bespreken. Ze adviseert het gemeentebestuur over alles wat de ouderen aanbelangt.  Ze subsidiëren ouderenverenigingen, ze organiseren informatienamiddagen...

Voorzitter

Secretaris