Sportraad

De sportraad is het officiële adviesorgaan inzake sportaangelegenheden.  Zij is de spreekbuis van de sportverenigingen naar de officiële instanties toe.  Zij geven advies aan het gemeentebestuur over o.a. de opmaak van het sportbeleidsplan, de aanleg van nieuwe sportterreinen, de subsidieverdeling aan sportclubs, enz.

Aanvraagformulieren schooljaar 2024-2025 

Aanvraagformulier toernooi, stages en evenementen

Aanvraagformulier vaste verhuringen sportaccommodaties

Aanvraagformulier gebruik voetbalvelden

Aanvraagformulier aankoop sportmateriaal

Voorzitter

Secretaris