Sportraad

De sportraad is het officiële adviesorgaan inzake sportaangelegenheden.  Zij is de spreekbuis van de sportverenigingen naar de officiële instanties toe.  Zij geven advies aan het gemeentebestuur over o.a. de opmaak van het sportbeleidsplan, de aanleg van nieuwe sportterreinen, de subsidieverdeling aan sportclubs, enz. 

Voorzitter: Damiën Iserbyt   Secretaris: sportdienst Lendelede