Bekendmaking reglementen OCMW-raad

Regelmatig maakt het lokaal bestuur nieuwe reglementen en verordeningen. Hier vind je de verplichte bekendmaking ervan (decreet Lokaal Bestuur, art. 286 en 287).

De reglementen en verordeningen, vermeld in artikel 286, § 1, 1° en 2°, en de reglementen, vermeld in artikel 286, § 2, 1° en 2°, treden in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

  2021

   

  OCMW-Raad 21.10.2021:

  OCMW-Raad 23.09.2021:

  OCMW-Raad 25.03.2021:

  • Vaststellen van het reglement tot instelling van een tussenkomst voor het vervoer van en naar een vaccinatiecentrum - bekendgemaakt op 01.04.2021